Aktiviteter
Foredragsholdere
IPS konferansen - søknad om dekking av utgifter
Thon hotel Oslo Airport
torsdag 15. november 2018 kl. 09.00 - fredag 16. november 2018 kl. 15.00
Ledige plasser: 295 av 350
Aktiv-prisen
Arbeid og aktivitet 2018
torsdag 29. november 2018 kl. 10.00 - fredag 30. november 2018 kl. 15.00
Ledige plasser: 95 av 100
Karriereveiledningskonferansen
Thon hotel Oslo Airport
torsdag 31. januar 2019 kl. 09.00 - fredag 1. februar 2019 kl. 15.00
Ledige plasser: 349 av 350