Faglig nettverk for dagsenter og aktivitetstilbud

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.