Nominer en kommune til Årets pårørendekommune!

Formål med prisen
Det er første gang denne prisen deles ut. Vi ønsker å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg innen pårørendearbeid.
Samtidig som at prisen er en anerkjennelse for god innsats for pårørende, håper vi at prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Kriterier
Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for bedre pårørendearbeid, gjerne innen en eller flere av følgende punkter:
·         Har gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud til pårørende - både voksne og barn som pårørende
·         Har gode systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende.
·         Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende.

 

Frist for å foreslå en kommune 1.Oktober 2017

 

Juryen består av representanter for arrangementskomiteen som er Pårørendesenteret, BarnsBeste, NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), NKS - Veiledningssenteret for pårørende, Pårørendealliansen, PIO - Pårørendesenteret i Oslo og Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Prisen vil være 10.000 kroner til fagdag, et kunstverk pluss konferanse med helpensjon for inntil tre personer under Pårørendekonferansen.

 

Informasjon

Sted
Pårørendekonferansen
Tid
Fra mandag 13. november 2017 11.00
Til tirsdag 14. november 2017 17.00
Påmeldingsfrist
Lørdag 30. september 2017 23.55

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.